Grand Master Kim Yong Ho Images

Grand Master Kim Yong Ho Images

Grand Master Kim Yong Ho teaching
Grand Master Kim Yong Ho teaching

 

Master Kim Hapkido
Master Kim Yong Ho Hapkido

 

Grand Master Kim Yong Ho teaching self defence
Grand Master Kim Yong Ho teaching self defence

 

Master Kim Yong Ho, Chung Do Kwan
Master Kim Yong Ho, Chung Do Kwan

 

Master Kim Yong Ho, Kim Chung Do Kwan
Master Kim Yong Ho, Kim Chung Do Kwan