Grand Master Kim Yong Ho Images

 

Master Kim Hapkido

Master Kim Yong Ho Hapkido

 

Grand Master Kim Yong Ho teaching self defence

Grand Master Kim Yong Ho teaching self defence

 

Master Kim Yong Ho, Chung Do Kwan

Master Kim Yong Ho, Chung Do Kwan

 

Master Kim Yong Ho, Kim Chung Do Kwan

Master Kim Yong Ho, Kim Chung Do Kwan